VME DERBY – ELSENE

Project datum

Het project werd voorgesteld op de algemene vergadering van de mede-eigenaren op 27 juli 2018 en werd vervolgens uitgevoerd door go4green in de herfst van  2018 (einde van de werken in januari 2019).

Beschrijving van het gebouw

Het gebouw is gelegen in de gemeente Elsene in de buurt van het Terkamerenbos. Op basis van de energiegeschiedenis van het gebouw is het gestandaardiseerde stookolieverbruik 687.931 kWh PCI en het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen 20.280 kWh per jaar.

Beschrijving van de investering

Voor de interventie van Go4green werd er als brandstof voor de ketelkamer stookolie gebruikt. Go4green heeft niet alleen de volledige renovatie van de ketelruimte op zich genomen, maar ook de installatie van een 15 kWé aardgas warmtekrachtkoppeling. De omschakeling van olie naar gas vermindert de vervuiling.

Financiële gegevens

Om dit project te realiseren heeft Go4green bijna 150.000 euro geïnvesteerd. Deze investering zal alle mede-eigenaren in staat stellen om het energieverbruik en de energierekeningen te verminderen. Inderdaad, de installatie van de nieuwe ketelruimte werd gedaan op kosten van Go4green. Deze installatie brengt betere energieprestaties met zich mee. Bovendien zijn er verwachte winsten voor de bewoners van het gebouw voor een bedrag van 181.683 euro tijdens de looptijd van het contract!

CO2-vervuiling

Voor de installatie van de nieuwe ketelruimte bedroeg de CO2-uitstoot van het gebouw 183 ton per jaar. Sinds de interventie van Go4green worden deze CO2-emissies teruggedrongen met 17%, wat een niet onbelangrijk voordeel is.