FAQ

Aangezien de zeer positieve milieu-effecten kan warmtekrachtkoppeling ook een goede financiële investering zijn, maar daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat zij dagelijks wordt gecontroleerd en dat zij gedurende 10 jaar perfect wordt beheerd. De rentabiliteit hangt immers hoofdzakelijk af van de groenestroomcertificaten en deze worden toegekend indien de machine veel uren en met een goed rendement werkt.

Wanneer de warmtekrachtkoppeling goed werkt, zal zij inkomsten genereren dankzij de verkoop van groenestroomcertificaten en de wederverkoop aan het net van het overschot van geproduceerde elektriciteit.

Deze inkomsten zullen in de eerste plaats worden gebruikt om de initiële investering terug te betalen. Deze investering is vrij belangrijk en hangt af van de grootte van het gebouw en de complexiteit van de installatie. Het varieert meestal tussen 100.000 en 300.000 euro.

Met deze inkomsten kunnen vervolgens de kosten in verband met de werking van de warmtekrachtkoppeling worden betaald. Dit zijn hoofdzakelijk het extra gasverbruik en het onderhoud en de reparaties van de machine.

Samen slokken deze 2 posten (terugbetaling en werkingskosten) ongeveer 2/3 van de inkomsten van het project op.

Tenslotte doen we ons voorstel om de resterende 1/3 te verdelen tussen go4green en de condominium. Op die manier profiteert de condominium, net als go4green, van de winst van het project, maar neemt zij geen enkel risico.

Er zijn 2 redenen waarom onze contracten voor 10 jaar zijn:

– Ten eerste is er een technische reden:

Een goed functionerende warmtekrachtkoppeling draait ten minste 5.000 uur per jaar, d.w.z. 50.000 uur in 10 jaar.  Maar een warmtekrachtkoppelingseenheid is in de eerste plaats een motor, zoals een automotor. Als een auto 50.000 uur had gelopen bij een gemiddelde snelheid van 40 km/u, zou hij 2.000.000 km hebben afgelegd! Het is dus hoog tijd om hem te vervangen.

– Er is ook een financiële reden:

De rentabiliteit van onze projecten is voornamelijk gebaseerd op de verkoop van groenestroomcertificaten. Deze worden voor 10 jaar toegekend. Zonder de groenestroomcertificaten zal het niet langer mogelijk zijn de warmtekrachtkoppeling op een rendabele manier te exploiteren.

Om deze twee redenen zal go4green de WKK na 10 jaar gratis uit de stookruimte verwijderen. Uw ketelruim zal weer zijn zoals het nu is. Wij zullen er alles aan doen om u 10 jaar lang de best mogelijke service te bieden en wij hopen dat wij u over 10 jaar een nieuw en interessant voorstel voor uw gebouw kunnen doen!

Vandaag werkt uw stookruimte zonder warmtekrachtkoppeling. De warmtekrachtkoppeling vervangt de bestaande ketels niet, maar wordt aan uw stookruimte toegevoegd als een extra ketel die ook elektriciteit produceert.

De hydraulische aansluiting in het ketelhuis geschiedt met 2 leidingen: een aanvoerleiding en een retourleiding. Als je de isolatiekleppen op deze leidingen sluit, werkt de stookruimte weer als vanouds. Als u de kleppen opent en de WKK draait, wordt uw verwarmingswater en sanitair warm water voorverwarmd. In feite hoeven de ketels niet eens te worden geïnformeerd dat er een warmtekrachtkoppeling in het ketelhuis is. Voor hen zal alles gebeuren alsof zij minder warmte moeten toevoeren, omdat het water dat zij ontvangen reeds voorverwarmd zal zijn of op de juiste temperatuur. In de praktijk zal de warmtekrachtkoppeling bijna alle warmte leveren in de zomer en in de tussenseizoenen. Dit betekent dat de ketels veel minder zullen stoken, wat zeer interessant is voor de slijtage van de ketels en de verlenging van de levensduur van de ketels.

Als de WKK om welke reden dan ook wordt stilgelegd, werken de ketels zoals voorheen. Vanuit het oogpunt van comfort zullen de bewoners van het gebouw het verschil niet eens merken.

De financiële situatie van go4green is zeer solide. Wij zijn sinds 2009 actief in warmtekrachtkoppeling en hebben meer dan 100 installaties in Brussel waarvoor wij meer dan 15 miljoen euro hebben geïnvesteerd. Deze investeringen zijn gedaan met de steun van banken die onze financiële cijfers zeer nauwkeurig hebben bestudeerd alvorens ons geld te lenen!

Het bedrijf mag daarom niet failliet gaan. Indien dit toch zou gebeuren, zou dit geen negatieve gevolgen hebben voor de mede-eigendom.

Inderdaad, vandaag werkt uw stookruimte zonder warmtekrachtkoppeling. De warmtekrachtkoppeling vervangt niet de bestaande boilers, maar wordt in uw stookruimte toegevoegd als een extra en gratis boiler die ook elektriciteit produceert. Als de warmtekrachtkoppeling zou worden stopgezet, zou uw ketelhuis blijven werken zoals het nu doet.

Aangezien go4green de investering doet, kan het condominium geen geld verliezen, het kan alleen minder geld verdienen in geval van faillissement van go4green. In het ergste geval hebt u een machine die u niets heeft gekost in uw stookruimte staan die niet werkt. Maar, wat er ook gebeurt, je hoeft niet te betalen voor die machine.

Warmtekrachtkoppelingstechnologie produceert efficiënter warmte en elektriciteit dan traditionele technologieën, met een besparing van 20 tot 25% aan CO2. Maar het is een technologie die duurder is dan traditionele technologieën en de extra kosten worden gecompenseerd door Brusselse groenestroomcertificaten. go4green heeft veel vertrouwen in het systeem van groenestroomcertificaten. In Brussel werkt dit systeem sinds 2002 goed, met een stabiele prijs, die de laatste jaren zelfs is gestegen.

Momenteel maakt het systeem van groene certificaten in Brussel het mogelijk de extra kosten van warmtekrachtkoppeling te compenseren. Wij zijn ervan overtuigd dat, zelfs indien de groenestroomcertificaten zouden worden gewijzigd, dit geen terugwerkende kracht zou hebben voor reeds geïnstalleerde warmtekrachtkoppelingseenheden. Maar we weten niet hoe lang deze regeling zal duren. Het is dus het juiste moment om de stap te zetten en te profiteren van de voordelen van warmtekrachtkoppeling.

Een van de vele voordelen van onze oplossing is dat het go4green is die de initiële investering doet en dus het risico neemt van een daling van de prijs van de groenestroomcertificaten of zelfs een volledige stopzetting van het systeem van groenestroomcertificaten. Het condominium hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Met onze oplossing hoeven onze klanten geen investeringen te doen en hebben zij geen kosten. Wij zijn sinds 2009 actief in warmtekrachtkoppeling en hebben meer dan 100 installaties in Brussel waarvoor wij meer dan 15 miljoen euro hebben geïnvesteerd. Deze investeringen zijn gedaan met de steun van banken die onze financiële cijfers en de werking van de groenestroomcertificaten nauwkeurig hebben onderzocht alvorens ons geld te lenen!

Tijdens de looptijd van het contract moet het flatgebouw gewoon aanvaarden dat go4green ruimte in het ketelhuis gebruikt en een deel van de door het gebouw verbruikte warmte en elektriciteit produceert, uiteraard tegen prijzen die minstens even interessant zijn als wanneer er geen warmtekrachtkoppeling zou zijn. Daarom moet de warmtekrachtkoppeling kunnen functioneren.

De mede-eigendom moet ook over een bijgewerkte milieuvergunning beschikken. Dit is hoe dan ook een wettelijke verplichting in Brussel. Wanneer een warmtekrachtkoppeling wordt toegevoegd, zal deze vergunning moeten worden geactualiseerd. go4green zal hiervoor alle nodige informatie en ondersteuning verstrekken.

Tenslotte moet ook de elektrische installatie van de gemeenschappelijke delen waar de WKK-elektriciteit zal worden geleverd, aan de eisen voldoen. Dit is ook een wettelijke vereiste, met of zonder WKK.

Als tegenprestatie garandeert go4green dat ons voorstel voor de toevoeging van WKK geen investering vergt bij de start van de installatie, noch kosten gedurende de 10 jaar van het contract met ons.

Investeren in warmtekrachtkoppeling is alleen rendabel indien de machine veel uren draait en met een goed rendement gedurende 10 jaar. go4green raadt flatgebouwen om financiële en technische redenen af om met eigen middelen in deze technologie te investeren.

Met een derde-partij-investeerder betaalt het flatgebouw aanvankelijk niets en profiteert het vanaf de eerste dag van de exploitatie van de WKK. Integendeel, bij een eigen aankoop begint het flatgebouw met schulden (of investeert het een aanzienlijk bedrag), betaalt het geleidelijk terug en genereert het uiteindelijk winst. In vergelijking met het voorstel van de derde-partij-investeerder zou het flatgebouw pas na 7 of zelfs 8 jaar (in het beste geval) extra winst beginnen te maken, d.w.z. wanneer de technische problemen van de installatie, de reparaties en de storingen zich het meest waarschijnlijk zullen voordoen. Bovendien bedraagt het gemiddelde aantal bedrijfsuren van onze WKK’s bijna 6.500 uur per jaar (sommige zelfs meer dan 8.000 uur per jaar!)De ervaring leert ons dat bij een eigen aankoop en in het gunstigste geval de WKK  20 tot 30% minder zal werken … wat ook minder winst voor de ACP betekent.

Vanuit technisch oogpunt: voor een mede-eigendom is de installatie van een warmtekrachtkoppelingseenheid een uniek en onbekend project. Met meer dan 100 actieve installaties hebben wij de ervaring om met elk type situatie om te gaan en de installatie aan te passen aan de specifieke situatie van het gebouw. De derde-partij-investeerder heeft er alle belang bij dat de cogen altijd operationeel is, omdat hij anders zijn investering nooit zal terugverdienen. Het is onze snelheid en efficiëntie van tussenkomst die de mede-eigendom en ons bedrijf geld zal doen verdienen, dus een echte win-win oplossing.