LOJEGA – VAN OVERBEKE 243 – GANSHOREN

Project datum

Het project werd op 30 april 2016 voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van bestuur van Lojega.

Beschrijving van het gebouw

De Lojega woningcorporatie (SCRL) is een SISP (Public Service Real Estate Company) die het resultaat is van de fusie tussen “The Villas of Ganshoren” en “Le Foyer Jettois”. Het is goedgekeurd door de woningcorporatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SLRB) en beheert momenteel meer dan 2500 sociale wooneenheden in de gemeenten Ganshoren en Jette.

Het gebouw bestaat uit 102 appartementen en is gelegen in de Van Overbekelaan in Ganshoren. De energiegeschiedenis van het gebouw toont een standaard gasverbruik van 1.160.304 pcI per jaar en een gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik van 74.974 kWh per jaar.

Beschrijving van de investering

Om de CO2-uitstoot te verminderen, was Go4green’s missie om een aardgas warmtekrachtkoppeling te integreren met een elektrisch vermogen van 33 kWe.

Financiële gegevens

Go4green heeft 122.500 euro geïnvesteerd in dit integratieproject. Go4green’s doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en de energieprestaties van het gebouw te verbeteren. Dit heeft een impact op de energierekening, die de mede-eigenaren en de bewoners ten voordeel komt. Inderdaad, tijdens de looptijd van het contract, zullen ze profiteren van financiële winsten ter hoogte van 49.770 euro!

CO2-vervuiling

Voor de renovatie had het gebouw een Co2-uitstoot van 181 ton per jaar. De gedane investeringen hebben de CO2-vervuiling met 20% doen dalen!