Le Foyer Laekenois – Laeken – Wijk Noord

Project datum

Zes gebouwen die in de gemeente Laken zijn verspreid, hebben geprofiteerd van de integratie van de WKK’s. De machines zijn geïntegreerd in de ketelruimtes van de verschillende gebouwen in 2018.

Beschrijving van het gebouw

De foyer Laekenois is een SISP (Public Service Real Estate Company), goedgekeurd en gecontroleerd door de woningbouwvereniging van het Brussels Gewest (SLRB) die meer dan 3000 sociale wooneenheden in de gemeente Laken beheert, evenals een deel van Brussel (noordelijk district).

Als onderdeel van het project voerde go4green een studie uit op de energiegeschiedenis van de verschillende gebouwen waarin deze systemen werden geïnstalleerd. Er zijn 328 woningen in de gebouwen. Het jaarlijkse verbruik bedroeg ongeveer 2.697.154 kWh PCI en het gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik bedroeg ongeveer 207.838 kWh per jaar. Dankzij deze integraties kunnen deze woningen profiteren van een efficiënte energieproductie!

Beschrijving van de investering

go4green installeerde op eigen kosten 5 aardgas warmtekrachtkoppelingen met een vermogen van 15 kWé en een WKK van 33 kWe in deze gebouwen.

Financiële gegevens

go4green heeft 630.000 euro geïnvesteerd in de integratie van deze co-generatoren. Deze faciliteiten verbeteren de energieprestatie van gebouwen en verminderen het energieverbruik. Het gevolg hiervan is een afname van de energierekening! Bovendien profiteren de bewoners van een financiële winst van circa 194.750 euro gedurende de looptijd van het contract!

CO2-vervuiling

Voor de installatie van de warmtekrachtkoppelingen hadden de gebouwen een Co2-uitstoot van meer dan 750,6 ton per jaar! Vanaf nu reduceren deze gebouwen hun Co2-uitstoot met 13%!