VME MARCHE AUX PORCS – BRUSSEL

Project datum

Go4green stelde het project voor op 23 maart 2018. De algemene vergadering van de mede-eigenaren keurde het project op 5 juni 2018 unaniem goed.

Beschrijving van het gebouw

Het gebouw ligt tussen het Sint-Katelijneplein en het kanaal. Go4green’s studie over het energieverbruik van het gebouw toont ons dat het standaard stookolieverbruik 1.153.988 kWh PCI per jaar is en dat het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen 107.094 kWh per jaar bedraagt.

Beschrijving van de investering

Go4green zal op eigen kosten een aardgas warmtekrachtkoppeling installeren met een elektrisch vermogen van 15 kWé.

Financiële gegevens

Go4green besloot om 230.000 euro te investeren in de realisatie van dit project. De installatie van de warmtekrachtkoppeling zal de energieprestaties van het gebouw verbeteren en de energierekening verlagen. Gedurende de duur van het contract schat Go4green met het nieuwe systeem financiële winsten van 188.599 euro.

Menu