VME DESCHANEL – SCHAARBEEK

Project datum

Go4green stelde het project voor aan de raad van de mede-eigenaren op 5 maart 2018. De algemene vergadering van de mede-eigenaren van Deschanel heeft het vervolgens goedgekeurd op 23 oktober 2018.

Beschrijving van het gebouw

Het gebouw bevindt zich in Schaarbeek naast het Josaphatpark. Volgens go4green’s studie op het energieverbruik bedraagt het gestandaardiseerde stookolieverbruik 366.331 kWh PCI per jaar en het elektriciteitsverbruik voor de gemeenschappelijke delen 5.900 kWh.

Beschrijving van de investering

Go4green renoveerde de 2 ketels van het gebouw en integreerde twee aardgas warmtekrachtkoppelingen, elk met een elektrisch vermogen van 15 kWé.

Financiële gegevens

Het is dankzij de investeringen van Go4green (110.000 euro per stookruimte) dat de renovatie van het verwarmingssysteem en de integratie van een gas warmtekrachtkoppeling konden gerealiseerd worden. Deze installatie zal de energieprestaties van het gebouw verbeteren en de energierekening van de bewoners verminderen. Daarnaast heeft go4green een raming gemaakt van de financiële winsten die de inzittenden ten goede zal komen: dit bedraagt 115.720 euro voor de duur van het contract!

Menu