Lojega-Stiénon, Ganshoren

Project datum

Het project werd op 21 februari 2018 voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van bestuur van de Lojega (voorheen Ganshoren Villas).

Beschrijving van het gebouw

De lojega woningcorporatie (SCRL) is een SISP (Public Service Real Estate Company) die het resultaat is van de fusie tussen “The Villas van Ganshoren” en “Le Foyer Jettois”. Het is goedgekeurd door de woningcorporatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SLRB) en beheert meer dan 2500 sociale wooneenheden gelegen in de gemeenten van Ganshoren en Jette.

Als onderdeel van het project nam go4green verschillende gebouwen over van lojega Housing, waaronder de Stiénon residentie. Dit gebouw ligt in de buurt van het koning Boudewijn-stadion.

Voor de jaarlijkse energiegegevens van bovenstaand gebouw bedroeg het standaard gasverbruik 1.060.131 kWh PCI en was het gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik 124.239 kWh.

Beschrijving van de investering

go4green nam voor eigen rekening de integratie van een aardgas warmtekrachtkoppeling met een elektrische kracht van 50 kWé.

Financiële gegevens

go4green heeft niet minder dan 170.000 euro geïnvesteerd in de integratie van deze warmtekrachtkoppeling. Deze investering verlaagt het energieverbruik van het gebouw, geeft betere energieprestaties en verlaagt de energierekening. Daarnaast zullen de bewoners profiteren van financiële winsten van ongeveer 107.177 euro gedurende de duur van het contract!

CO2-vervuiling

Voor de installatie bedroeg de Co2 uitstoot van de mede-eigendom 328 ton per jaar. Dankzij go4green en de warmtekrachtcentrale werd de CO2-uitstoot teruggebracht met 14%!

Lojega-Stiénon, Ganshoren

Date projet

Le projet a été proposé et approuvé au Conseil d’Administration de Lojega (anciennement Les Villas de Ganshoren) le 21 février 2018.

Description bâtiment

La société de logement Lojega (scrl) est une SISP (société immobilières de service public) issue de la fusion entre “Les Villas de Ganshoren” et “Le Foyer Jettois”. Elle est agréée par la société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) et gère plus de 2500 logements sociaux se situant sur les communes de Ganshoren et de Jette.

Dans le cadre du projet, go4green a pris en charge plusieurs immeubles appartenant au logement Lojega dont la Résidence Stiénon. Cet immeuble est situé à proximité du Stade Roi Baudoin.

En ce qui concerne les données énergétiques annuelles de l’immeuble susmentionné, la consommation normalisée en gaz était de 1.060.131 kWh PCI et la consommation d’électricité commune était de 124.239 kWh.

Description investissement

go4green a pris à sa charge l’intégration d’un cogénérateur au gaz naturel doté d’une puissance électrique de 50 kWé.

Données financières

go4green a investi pas moins de 170.000 euros dans l’intégration de la cogénération. Cet investissement permet de réduire la consommation d’énergie du bâtiment, le dote d’une meilleure performance énergétique, et permet de diminuer la facture énergétique. De plus, les occupants bénéficieront de gains financiers d’environ 107.177 euros pendant la durée du contrat!

Pollution CO2

Avant le passage de go4green, les émissions de CO2 de la copropriété s’élevaient à 328 tonnes par an! Grâce à go4green et à l’installation de la cogénération, la pollution de CO2 diminuent de 14 % !

Menu