VME JEANNE – ELSENE

Project datum

Het project werd voorgesteld op de algemene vergadering van de mede-eigenaren van het gebouw op 9 april 2019.

Beschrijving van het gebouw

Het gebouw is gelegen in de gemeente Elsene in de buurt van de campus van de Solbosch Universiteit en het Terkamerenbos. Op basis van de energiegeschiedenis van het gebouw is het gestandaardiseerde jaarlijkse stookolieverbruik 521.560 kWh PCI en het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen is 11.839 kWh per jaar.

Beschrijving van de investering

go4green integreerde een aardgas WKK met een elektrisch vermogen van 15kWé. De omschakeling van stookolie naar aardgas staat toe om de Co2 uitstoten te verminderen.

Financiële gegevens

go4green investeerde in dit project bijna 100.000 euro. Deze investering stelt alle mede-eigenaren in staat om het energieverbruik van het gebouw te verminderen en geeft het dus een betere energieprestatie. Het gevolg hiervan is een afname van de energierekening. Daarnaast wordt de installatie van de warmtekrachtkoppelingen gedaan op go4green’s kosten. De bewoners zullen tijdens de duur van het contract kunnen profiteren van financiële winsten voor een bedrag van 129.021 euro!