Le Foyer Laekenois – Laeken – Wijk Square Prins Léopold

Project datum

Zeven gebouwen rond het Prins Leopold plein genieten van de integratie van warmtekrachtkoppelingen. Deze faciliteiten werden geïnstalleerd in 2018.

Beschrijving van het gebouw

De Foyer Laekenois is een SISP (Public Service Real Estate Company), goedgekeurd en gecontroleerd door de woningbouwvereniging van het Brussels Gewest (SLRB) die meer dan 3000 sociale wooneenheden in de gemeente Laken beheert, evenals een deel van Brussel (noordelijk district).

Go4green voerde een studie uit over de energiegeschiedenis van de verschillende gebouwen waarin deze systemen werden geïnstalleerd. Het jaarlijkse gestandaardiseerde verbruik bedroeg ongeveer 2.423.000 kWh PCI en het gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik bedroeg ongeveer 85.347 kWh per jaar.

Beschrijving van de investering

In de verschillende wooneenheden gelegen nabij het Prins Leopold plein is go4green verantwoordelijk voor de integratie van zeven 15kWé aardgas warmtekrachtkoppelingen met een vermogen van 15 kWé elektrische stroom.

Financiële gegevens

go4green heeft 700.000 euro geïnvesteerd in de integratie van WKK’s. Deze faciliteiten reduceren het energieverbruik, verbeteren de energieprestatie van gebouwen en verlagen de energierekening. Gedurende de looptijd van het contract genieten de bewoners financiële winsten van 108.471 euro!

CO2-vervuiling

Voor de installatie van de warmtekrachtkoppelingen hadden de gebouwen een Co2-uitstoot van meer dan 727 ton per jaar! Vanaf nu reduceren deze gebouwen hun Co2-uitstoot met 12%!