Home Invest – Celidée, Sint-Jans-Molenbeek

Project datum

Go4green stelde het project voor aan de Raad van bestuur van Home Invest in september 2017.

Beschrijving van het gebouw

Het gebouw is nieuw en ligt in het hart van Molenbeek, in de wijk Karreveld. De energiegegevens van het gebouw werden geraamd op een gestandaardiseerd gasverbruik van 599.399 kWh per jaar en een elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen van ongeveer 50.000 kWh.

Beschrijving van de investering

Het gebouw werd voorzien van een 15kwé aardgas warmtekrachtkoppeling.

Financiële gegevens

Go4green investeerde 100.000 euro in de installatie. Dankzij zijn specifieke werking belooft go4green een vermindering van de CO2-uitstoot en een verbetering van de energieprestatie. Het directe gevolg is een lagere energierekening en een financiële winst van 50.000 euro voor de (toekomstige) bewoners van het gebouw gedurende de looptijd van het contract!