Lojega-Peereboom, Ganshoren

Project datum

Het project werd voorgesteld en goedgekeurd door de Raad van bestuur van Lojega op 30 september 2016.

Beschrijving van de gebouwen

De lojega woningcorporatie (SCRL) is een SISP (Public Service Real Estate Company) die het resultaat is van de fusie tussen “The Villas of Ganshoren” en “Le Foyer Jettois”. Het is goedgekeurd door de woningcorporatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SLRB) en beheert momenteel meer dan 2500 sociale wooneenheden in de gemeenten Ganshoren en Jette.

Go4gree nam vier gebouwen over, elk bestaande uit ongeveer 100 appartementen, allen gelegen in de Pereboomlaan in Ganshoren. Het gebied ligt dicht bij het moeras van Jette-Ganshoren en het Koning Boudewijn Park.

Go4green raamde de jaarlijkse energiegegevens van deze gebouwen als volgt:

  • De gebouwen gelegen op het nummer 2, 4, 6 hebben een standaard gasverbruik van ongeveer 735.000 pcWh per jaar en gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik van ongeveer 55.000 kWh per jaar.
  • Het gebouw op het nummer 8 werd geraamd op een standaard gasverbruik van 464.303 pcI per jaar en een gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik van ongeveer 42.238 kWh per jaar.

Beschrijving van de investering

Voor de gebouwen gelegen op het nummer 2,4 en 6 plaatste Go4green een condensatie aardgas warmtekrachtkoppeling met een elektrisch vermogen van 33 kWé. Voor het gebouw gelegen op het nummer 8 werd een WKK met een elektrisch vermogen van 15 kWé geplaatst.

Financiële gegevens

Go4green investeerde 130.000 euro voor de integratie van de warmtekrachtkoppelingen in de gebouwen gelegen op het nummer 2,4 en 6. Op het nummer 8 bedroeg de investering 100.000 euro.

Het doel van dit project is het terugdringen van de CO2-uitstoot van gebouwen. Hoe? Dankzij de warmtekrachtkoppelingen die het energieverbruik verminderen en de energieprestatie van de gebouwen verbeteren. Daarnaast zullen deze installaties ook een positieve invloed hebben op het budget van de energierekening voor de bewoners van de gebouwen:

Gedurende de looptijd van het contract genieten de bewoners van de gebouwen met nummer 2, 4 en 6 financiële winsten ter hoogte van 102.105 euro.
De bewoners van het gebouw met nummer 8 zullen genieten van financiële winsten ter hoogte van 111.790 euro gedurende de looptijd van het contract.

CO2-vervuiling

De gebouwen gelegen op het nummer 2, 4, 6 hadden een jaarlijkse CO2 uitstoot van bijna 215 ton per jaar! Dankzij de warmtekrachtkoppelingen werden deze CO2-uitstoten gereduceerd met 12,75%!
Het gebouw op nummer 8 had een jaarlijks CO2 uitstoot van 126 ton per jaar! Deze CO2-uitstoot wordt voortaan met 9,35% verlaagd!