go4green mag 7 nieuwe WKK units installeren bij een residentiële klant, die naar verwachting meer dan 600.000 euro aan financiële besparingen zal behalen en een vermindering van de CO2-vervuiling van 3.000 ton over 10 jaar.

go4green pourra installer 7 nouvelles unités de cogénération chez un client résidentiel, qui devrait obtenir plus de 600.000 euros d’économies financières et une baisse de pollution au CO2 de 3.000 tonnes sur 10 ans.

Menu