8 extra gebouwen hebben een warmtekrachtkoppeling geinstalleerd die volledig betaald is door go4green. Als gevolg hiervan zullen 2 van hen in staat zijn om het merendeel van de renovatie van hun ketelruimte te financieren en zullen zij genieten van aanzienlijke energiewinsten.

8 immeubles supplémentaires auront une cogénération entièrement payée par go4green. Grâce à cela, deux d’entre eux pourront financer en grande partie la rénovation de leur chaufferie et tous bénéficieront de gains énergétiques substantiels.

Menu