Meer dan 50 gebouwen hebben geopteerd voor een warmtekrachtkoppeling die volledig is gefinancierd en beheerd door go4green! Dit vertegenwoordigt bijna 8.000.000 euro aan investeringen en een elektriciteitscapaciteit van 1,7 MW.

Plus de 50 immeubles ont commandé une cogénération entièrement financée et gérée par go4green ! Cela représente près de 8 millions d’euros d’investissement et une puissance électrique de 1,7 MW.

Menu