3 mede-eigendommen belasten go4green met de toevoeging van een warmtekrachtkoppeling: Héris (Brussel), Orée-Chambord (Vorst) en Saint-Tropez (Etterbeek). De installaties zullen worden voltooid tijdens het eerste kwartaal van 2018.

3 copropriétés confient à go4green l’ajout d’une cogénération : Héris (Bruxelles), Orée-Chambord (Forest) et Saint-Tropez (Etterbeek). Les installations seront effectuées durant le premier trimestre 2018.

Menu