FR info@go4green.be +32 (0) 2 609 87 27
Home / Wie zijn we

Wie zijn we

go4green wordt beheerd door Patrick Leemans en Dieter De Schuymer, beiden gedelegeerd bestuurder en aandeelhouders van go4green.

Patrick LEEMANS

Patrick Leemans studeerde af als handelsingenieur aan de vrije universiteit van Brussel (ULB) in 1988 en behaalde een master in Fiscaliteit in 1991 aan de Solvay business School. Na 13 jaar ervaring als consultant in KMO's, sluit hij aan bij IBF International Consulting in 2001 en organiseert mee de Management Buy Out in samenwerking Ackermans & Van Haaren. Hij verkoopt zijn aandelen in 2007.

In 2009 start hij go4green samen met Vincent Spruytte. In 2013 koopt hij alle aandelen over om de activiteit van derde partij investeerder in energieoplossingen te starten met nieuwe partners.

Dieter DE SCHUYMER

Dieter De Schuymer studeerde af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek aan de universiteit van Gent in 2003 en behaalde een master in bedrijfsbeheer in Bordeaux in 2004. In 2006 startte hij AlterElectra op, tot op heden een installatiebedrijf van fotovoltaïsche installaties met meer dan 1800 geïnstalleerde projecten en counting.

In 2013 stapte hij in go4green om de derde partijfinanciering mee te ontwikkelen en te beheren.

Frédéric THIBAUT DE MAISIÈRES

Frédéric is afgestudeerd als burgelijk ingenieur, specialisatie mechanica en behaalde een master in bedrijfsbeheer in 2004 aan de UCL.

Hij werkte gedurende meer dan 20 jaar voor een amerikaanse fabrikant van grote werfmachines. Hij werkte hiervoor vanuit België, maar ook meerdere jaren vanuit het buitenland (Frankrijk, Rusland, Tjechië en Polen). Hij beheerde de opstart van 3 nieuwe fabrieken van de groep en was ook general manager van 2 productiesites. Gemotiveerd door het project van go4green start hij in april 2018 om algemeen directeur te worden en bij te dragen aan de groei van het bedrijf.

Sébastien JACOBS

Sébastien Jacobs is afgestudeerd als electromechanisch industrieel ingenieur aan het ECAM in 2014.

Hij sluit zich aan bij go4green als eerste medewerker in mei 2017 als gevolg van de snelle groei van het bedrijf. Zijn hoofdactiviteiten zijn het begrijpen, modeliseren en optimalizeren van de werking van de WKK’s om betere resultaten te bereiken. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door een dagelijkse opvolging van alle WKK’s die in dienst zijn als het creëren en verbeteren van meerdere informaticatools die dienen voor de technische, financiële en commerciële opvolging.

Marion Gautier

Marion Gautier behaalde een bachelor in Geschiedenis aan de universiteit vna Bordeaux en een master in politieke wetenschappen aan de ULB in 2005-2007.

Ze is actief in de hernieuwbare energiesector sinds 2009, eerst in de sector van de zonnepanelen, nu ook in warmtekrachtkoppeling. Ze starte in 2017 om het verkoopsteam te versterken.

Visie

Samen met de transportsector en de landbouw, staan gebouwen nog steeds vooraan in de lijst van belangrijkste energieverslinders in Europa.

De ouderdom van het bestaande vastgoedpatrimonium, het gebrek aan financiële middelen en motivatie bij de betrokken partijen (eigenaars, beheerders, autoriteiten) zijn hiervan de grootste redenen. Het realiseren van de nodige investeringen via een derde partij financierder, die daarenboven het beheer van de installaties op zich neemt, is een efficiënte en snelle manier om de CO2 uitstoot te reduceren en de energieperformantie van gebouwen te verbeteren.

Het vertrouwen winnen van de klant in een activiteit van 3de partij financiering vraagt het juiste evenwicht tussen goed beheer (professionalisme, realisme, financiële geloofwaardigheid) en het nastreven van de belangen van de klant (empathie, luisterbereidheid en flexibiliteit).

We wensen een significante bijdrage te leveren aan het verminderen van de energetische voetafdruk van gebouwen.

Financieringsmethodes

go4green financierde de eerste projecten uit eigen kapitaal en met de hulp van leningen van derden. Vandaag, met een aangetoond verdienmodel, is de financiering van nieuwe projecten een combinatie kapitaalinbreng, bankleningen, cashflow uit geïnstalleerde projecten en leningen van derden.

De leningen van derden komen van instellingen of particulieren die geen invloed kunnen uitoefenen op de toekomst van het bedrijf.

De cashflow uit de bestaande projecten komt voort uit een deel van de behaalde energiewinsten dankzij onze investeringen (een deel gaat naar de klant, een deel voor go4green). go4green financiert haar projecten via zowel eigen kapitaal, onderhandse leningen als bancaire projectfinanciering. go4green financiert en beheert energieprojecten met een terugverdieneffect. go4green wordt vergoed door haar klanten op basis van de gerealiseerde uitsparingen. Daarbij houden we vast aan het principe ‘no cure no pay'.

Een beetje geschiedenis

go4green is gestart in 2009 als studiebureau met als doel collectieve woongebouwen te begeleiden bij het renoveren van hun verwarmingsinstallaties en het installeren van hernieuwbare energieprojecten.

Hoewel enkele mooie projecten werden gerealiseerd, bleek er een groot gebrek aan financiële middelen om te investeren in energiebesparende investeringen.

Vele gebouwen worden geconfronteerd met onvermijdbare en dringende investeringen qua conformiteit, dak-en facadevernieuwingen, renovatie van liften, etc.

Hierdoor worden de investeringen in energiebesparende maatregelen al te vaak uitgesteld. Ook ontbreekt veelal de technische expertise om de projecten nadien goed te onderhouden en de te behalen rendementen te optimaliseren. Op basis van haar kennis en ervaring is go4green in 2013 gestart met haar activiteit als derde partij financierder en beheerder van energiebesparende investeringen.
Waarden

Transparantie

Alle gegevens en berekeningen die we bezorgen aan onze klanten dienen gedetailleerd te zijn en geanalyseerd kunnen worden door onze klanten.
Onze klanten kunnen op regelmatige basis de installatie bezoeken en ze vergelijken met onze andere installaties

Excellence

We verbinden er ons toe de beste service te geven met een toegewijd en klantvriendelijk team die als doelstelling heeft een zo groot mogelijke energetische en financiële winst voor de klant te realiseren.
Wanneer een keuze dient te worden gemaakt door go4green tussen een ultra-performante maar dure uitrusting of een minder dure, maar minder duurzame of minder performante uitrusting, zal go4green steeds kiezen voor de duurzame en zekere oplossing.

Professionalisme

go4green maakt geen commerciële loze beloftes. Elk project dient de voorgestelde energetische en financiële resultaten te halen. We wensen steeds beter te doen dan oorspronkelijk aangekondigd.
Professionaliteit betekent voor ons dat een project een goede technische realisatie heeft, administratief goed wordt beheerd (receptionering en certificiering), financieel goed wordt beheerd (facturering, betaling, financiering, etc) en dat de communicatie naar de klant en andere partijen helder en vriendelijk is.

Eenvoud

We brengen heldere en eenvoudige presentaties en rapporten die de complexe materie van energiekosten begrijpbaar maakt voor iedereen.

Sereniteit

Slapen op uw 2 oren, in de warmte, terwijl go4green uw energieproductie beheert is ons objectief. Hiertoe dient go4green billijke en serieuze voorstellen te doen, gebaseerd op good practice en referenties.

Enkele cijfers

Balans 2014

Balans 2015

Balans 2016