FR info@go4green.be +32 (0) 2 609 87 27
Home / Onze formules / Silver

Formule silver

Optimalisatie van het verwarmingslokaal via de installatie en financiering van slimme meters.

Doelstellingen

5 à 15% energie en CO2 uitsparing.

Conform stellen van het gebouw met de verplichte EPB vereisten op vlak van thermische metingen en jaarlijkse energieboekhouding.

Lekdetectie + alarmcentrale bij uitval verwarming of sanitair warm water.

Wat doet go4green?

Financieren en installeren van slimme meters in het verwarmingslokaal.

Via de gedetailleerde meting van temperaturen, debieten en verbruiken worden de energieverliezen in kaart gebracht.

Op basis van de metingen worden de eerste verbeteringen geïmplementeerd.

go4green installeert en financiert de daarop volgende stappen om het verwarmingssysteem te optimaliseren met akkoord van de klant.

Vroegtijdig Informeren van de syndicus/beheerder/verwarmingsinstallateur bij uitval van de verwarming of te lage sanitair warmwater temperaturen. Vroegtijdige lekdetectie op watercircuits.

Hoe wordt go4green vergoed ?

No cure no pay : go4green behoudt een deel van de energiewinsten om de investeringen terug te betalen.
Waarom doen we dit ?

Elke gebouw met verwarmingsketels boven de 20 kW is verplicht te voldoen aan de EPB (energieprestatie van gebouwen) reglementering met als doel een maximale energie-efficiëntie te bereiken. go4green staat 100% achter deze regelgeving aangezien bij een goede uitvoering en opvolging ook werkelijk spectaculaire energiewinsten worden gerealiseerd. Wij zien de installatie van slimme meters en het bijhouden van een energieboekhouding niet als een kost maar als een noodzaak om de juiste acties te kunnen realiseren en te komen tot een efficiënt werkende verwarmingsinstallatie.

Hoe verzekeren we kwaliteit?

go4green installeert enkel MID gecertificeerde meters, met andere woorden erg precieze meters die worden gecontroleerd door een extern keuringsorgaan.

De methodiek voor het houden van de enerieboekhouding gebeurt met de strengst van kracht zijnde normen.

Aangezien go4green de nodige investeringen financiert, heeft de klant de garantie dat de voorgestelde oplossingen financieel nuttig zijn.

Technische informatie

Installatie van slimme meters

go4green installeert thermische meters, temperatuursondes en gas/mazout meters die op afstand worden uitgelezen. De gegevens worden opgeslaan per 1/4h en doorgegeven naar ons internetportaal. Anomalieën worden gedetecteerd via alarmen die via mail bij ons terecht komen. Zo worden problemen snel gedetecteerd.

Maandelijks worden de verbruiken geanalyseerd, genormaliseerd en vergeleken met de data uit het verleden en met andere installaties.

Energieboekhouding

De klant krijgt toegang tot al deze gegevens en ontvangt een jaarlijks rapport over de behaalde resultaten en staat van het verwarmingslokaal.

Alarmcentrale lekken en uitval verwarmingssysteem

Wanneer abnormale waarden worden vastgesteld, zenden de slimme meters automatisch een alarm naar onze medewerkers en/of de beheerder van het gebouw. Dit is het geval bij een uitval van het verwarmingssysteem, een te lage temperatuur van het sanitair warm water of een te hoog waterverbruik in geval van lekken.

Dankzij onze slimme systemen zijn analyses efficiënter, worden interventietijden ingekort en vermijdt het gebouw te hoge onverwachte facturen.
Voorbeelden van gerealiseerde verbeteringen

- Optimalisatie van de regeling van het verwarmingssysteem

- Te hoge temperatuursinstelling in tussenseizoenen.

- Te hoge debieten van de pompen in de primaire of secondaire circuits

- Te snelle aan- en afschakelcycli van de verwarmingsketels

- Verlagen van de retourtemperaturen door betere regeling om de verwarmingsketels efficiënter te laten werken


- Installatie van variabele snelheidspompen om debieten onder controle te houden

- Reinigen of vervangen van de warmtewisselaar voor sanitair warm water.

- Installatie van buffervaten voor sanitair warm water

- Detectie en snelle herstelling van defecten op afsluitkranen of driewegkranen.

- Isolatie van leidingen.

- Hydraulische afsluiten van 1 of meerdere van de verwarmingsketels in tussenseizoenen of tijdens de zomer.