FR info@go4green.be +32 (0) 2 609 87 27
Home / Onze formules / platinum

Formule platinum

Financiering van de totaalrenovatie van het verwarmingslokaal.

Doelstellingen

20 à 40 % energie- en CO2 uitsparing.

Conform stellen van het gebouw met de verplichte EPB vereisten op vlak van thermische metingen en jaarlijkse energieboekhouding.

Verbetering energie-peil (PEB) van het gebouw.

Wat doet go4green?

go4green investeert in de totaalrenovatie van het verwarmingslokaal waarbij we bijkomend hernieuwbare en/of efficiënte energieproductie toevoegen om de energiewinsten te verhogen. go4green beheert en onderhoudt de volledige installatie.

Hoe wordt go4green vergoed?

De opgewekte energie wordt verkocht aan verlaagde prijs om de investeringen terug te betalen.
Waarom doen we dit?

Vele gebouwen krijgen te maken met het schaareffect (meer en meer noodzakelijke investeringen met minder en minder financiële middelen), waardoor de renovatie van het verwarmingslokaal wordt uitgesteld tot het laatst mogelijke moment, met name wanneer het verwarmingsysteem in panne valt. Dit is meestal het slechts denkbare ogenblik om de renovatie uit te voeren. De tijdsdruk zorgt meestal voor slechte technische oplossingen en hogere renovatieprijzen.

go4green beheert het gehele dossier, financieert de investeringen, neemt het geheel van technische en adminstratieve risico's van de installatie op zich. Ook na installatie onderhoudt, beheert en optimaliseert go4green de installatie.

Technische informatie

Investeringen

go4green investeert in de beste technische uitrustingen om kwaliteitsproblemen te vermijden (zowel qua condensatieketels, regeling, variabele snelheidspompen, driewegkranen, vuilfilters, waterbehandeling, warmtekrachtkoppelinstallaties, zonnepanelen, etc…)

Conform stellen van de stookplaats met EPB vereisten

go4green levert een EPB conform verwarmingslokaal af (isolatie van de leidingen en accessoires, warmtemeters, branddeuren, branddetectie, etc.)

go4green neemt de administratieve opvolging volledig op zich (EPB regelgeving, milieuvergunning, bouwvergunning, gas-en elektriciteitscontrole).

go4green neemt de organisatie op zich van de eventuele installatie van thermostatische kranen in de gebouwen.

Energiesensibilisering

Wanneer er thermostatische kranen dienen geplaatst te worden in mede-eigendommen, helpt go4green de beheerders met het sensibiliseren van de eigenaars. De eventuele energiepremies worden aangevraagd door go4green en terugbetaald aan de eigenaars.

Energieboekhouding

De klant krijgt toegang tot alle gegevens aangaande het verbruik en ontvangt een jaarlijks rapport met de behaalde resultaten.


Automatische alarmmelding voor lekdetectie of pannes

Wanneer anormale waarden worden vastgesteld, zendt het monitoringplatform automatisch een alarm naar onze medewerkers en/of de beheerders van het gebouw ; Dit is het geval voor een panne in de stookplaats, een waterlek, of een te hoge of te lage temperatuur van het sanitair warm water.

Dankzij deze inteliggente systemen kunnen de gepaste acties sneller en efficienter worden genomen en vermijdt het gebouw te hoge water of energiefacturen.

Voorbeelden van realisaties

- Overgang van mazout naar gas :

- Installatie van een gascabine


- Installatie van gasleidingen tot in de stookplaats


- Plaatsing van gasdetectiesystemen


- Neutralisatie van de mazoutketel


- Uitvoeren van sonderingen voor mazoutvervuiling


- Aanpassing/vereenvoudiging van het hydraulische schema

- Kanaliseren van de schouwpijpen

- Aanpassing van de hoge en lage ventilatie

- Plaatsing van brandvrije deuren