FR info@go4green.be +32 (0) 2 609 87 27

Formule gold

Boost de energie-efficiëntie door efficiënte en hernieuwbare energieproductie.

Doelstellingen

15 à 30 % energie- en CO2 uitsparing.

Conform stellen van het gebouw met de verplichte EPB vereisten op vlak van thermische metingen en jaarlijkse energieboekhouding.

Verbetering energie-peil (PEB) van het gebouw.

Wat doet go4green ?

Investeren en financieren in efficiënte en hernieuwbare energieproductie.

go4green verbetert de regeling en het seizoensrendement van uw verwarmingsinstallatie.

Hoe wordt go4green vergoed ?

De opgewekte energie wordt verkocht aan verlaagde prijs om de investeringen terug te betalen.

Waarom doen we dit?

Hernieuwbare of efficiënte energieproductie worden toegevoegd aan de klassieke energieproductie (er is nog steeds een verwarmingsketel nodig om de warmte te maken of een netsaansluiting voor de elektriciteitsbevoorrading).

Aangezien ze geen absolute noodzaak zijn voor de gebouwen komen ze meestal op de laatste plaats bij investeringsbeslissingen. go4green stelt financiële middelen en haar technische expertise ter beschikking om de eigenaars en bewoners te laten genieten van de voordelen van hernieuwbare en efficiëntere energieproductie.
Oplossingen

Warmtekrachtkoppeling

Een warmtekrachtkoppelinstallatie (WKK-installatie) wekt lokaal zowel warmte als elektriciteit op. Via deze efficiënte energieproductie genereren we belangrijke uitsparingen op de elektriciteits en de gas/mazout facturen. go4green betaalt en beheert de installatie ; staat in voor de technische en financiële risico's en garandeert een goedkopere elektriciteits en gas/mazoutfactuur aan de klant. Daarenboven verbetert deze technologie het E-peil van het gebouw aanzienlijk en wordt de levensduur van de bestaande verwarmingsketels verlengt.

Bekijk hier onze referenties

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen wekken lokaal elektriciteit op voor het gebouw. go4green en haar zusterbedrijf AlterElectra hebben meer dan 10 jaar ervaring in deze technologie met meer dan 1800 opgeleverde installaties.

Warmtepompen

Warmtepompen kunnen interessant voor de aanmaak van sanitair warm water in gebouwen. Warmtepompen zetten op een efficiënte manier elektriciteit om in warm water. Deze installaties zijn rendabel wanneer ze worden gecombineerd met goedkope elektriciteitsopwekking, bijvoorbeel via een warmtekrachtkoppeling (WKK).

Technische informatie

Investeringen

go4green investeert in technische uitrustingen die toelaten aan de gebouwen om betere financiële rendementen te halen met een visie op lange termijn (10 à 20 jaar). Daarbij kiezen we steeds voor oplossingen die hun resultaten reeds bewezen hebben in het verleden.

Energieboekhouding

De klant krijgt toegang tot alle gegevens aangaande het verbruik en ontvangt een jaarlijks rapport met de behaalde resultaten.
Voorbeelden van realisaties

- Plaatsing van een warmtekrachtkoppelinstallatie (WKK) in een bestaand verwarmingslokaal (op mazout of gas).

- Hierbij houden we rekening in de dimensionering van de machine met een toekomstige vernieuwing van de stookplaats


- De klant geniet van een goedkopere warmte dan de warmte die wordt geproduceerd met de bestaande ketels


- De plaatsing van een warmkrachtkoppelinstallatie (WKK) maakt het mogelijk om de renovatie van de stookplaats met meer gemoedsrust in te plannen (geen urgentie in het geval van panne, de gasmeter is reeds aanwezig in geval belist wordt van mazout naar gas over te schakelen, etc.)


- Toevoegen van een wartekrachtkoppelinstallatie (WKK) in een moderne of net gerenoveerde stookplaats.

- Plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen op de meters van de gemeenschappelijke delen.

- Plaatsing van een warmtepomp om de restwarmte te recupereren afkomstig van de WKK of uit een andere warmtebron.