FR info@go4green.be +32 (0) 2 609 87 27
Home / Ons doelpubliek

Ons doelpubliek

Investeren in energie is goed voor het milieu, verlaagt de kosten en geeft meerwaarde aan uw gebouw voor lange termijn.

Mede-eigendom

Mede-eigenaar

U wenst uw eigendom in waarde te verhogen zonder zelf de investering te moeten dragen?

U gelooft in hernieuwbare energie, zelfs al denkt u de kost niet te kunnen dragen?

U wenst dat de energieproductie van uw gebouw wordt beheerd door professionals die zich toeleggen op betrouwbare werking, energieoptimalisatie en duurzaamheid?

U bent niet verplicht zelf te investeren om uw gebouw te verbeteren en belangrijke energiebesparingen te realiseren. go4green kan dit voor u doen!

Raadpleeg onze oplossingen voor meer informatie.

go4green bezorgt u een gratis haalbaarheidsstudie die kan worden voorgelegd aan de mede-eigenaars van het gebouw.

In de studie wordt zowel de optie uitgewerkt van eigen aankoop door de mede-eigendom als de financiering van het project door go4green.

Een of meerdere vergaderingen worden georganiseerd met de beheersraad om onze oplossingen voor te leggen en te tonen wat de resultaten zijn in vergelijkbare mede-eigendommen.

go4green komt, indien gewenst, de oplossingen voorleggen tijdens de Algemene Vergadering.

Bewoners (mede-eigenaars of huurders)

U wenst u te besparen op uw energiefactuur zonder te hoeven inboeten aan comfort?

U wenst te wonen in een gebouw met een laag CO2 verbruik ?

U wenst dat de technische installaties professioneel worden beheerd met snelle interventietijden ?

Vraag aan uw beheersraad of syndicus om go4green te contacteren. We werken gratis een haalbaarheidsstudie uit en bekijken welke energieoplossingen het best passen bij uw gebouw.

Syndicus

Energiebesparing is een thema dat u aanbelangt?

U heeft nood aan een partner die u het werken eenvoudiger maakt, haar verantwoordelijkheden neemt en de problemen beheerst?

U wenst prijsaanbiedingen te krijgen zonder supplementen of onvoorziene kosten?

U wenst een betere energierapportering te doen naar uw mede-eigendommen?

U kan go4green raadplegen om gratis uw gebouwen te bezoeken en een haalbaarheidsstudie te laten opmaken van de mogelijke energieverbeteringen. Deze kan u ter beschikking stellen aan het gebouw. In de haalbaarheidsstudie worden de energiebesparende oplossingen voorgesteld, met of zonder financiering door go4green.

go4green financiert ook projecten die reeds zijn opgestart door de mede-eigendom, waar de prijsaanbiedingen reeds zijn opgevraagd of waar de installateur reeds is vastgelegd, zolang de kwaliteitsgaranties conform zijn aan onze verwachtingen als derde partij investeerder.

Wanneer we een project in handen nemen, beheren we het geheel van het project. Eenmaal het project is geïnstalleerd bezorgen we jaarlijks de energierapportering.

Meer details over onze energieoplossingen vindt u hier.

Contacteer ons voor meer details !
Sociale woningfondsen

U bent beheerder in de sector van de sociale huisvesting en zoekt naar oplossingen om de energiekosten naar omlaag te brengen? U wenst uw gebouwen uit te rusten met efficiëntere en/of hernieuwbare energieproductie?

go4green financiert en beheert de investeringen. Ons engagement is om deze services en producten aan te bieden en ons enkel terug te betalen op de gerealiseerde energiebesparingen. We garanderen een lagere energieprijs dan de huidige.

go4green geeft steeds de keuze aan de beheerder om ofwel zelf de investering te doen, waarbij onze gratis studie kan gebruikt worden om de beslissing te funderen, of om de investering door ons te laten financieren en beheren.

Rust- en verzorgingshuizen

U bent beheerder van een rust-of verzorgingshuis? U zoekt naar oplossingen om de energiekosten naar omlaag te brengen? U wenst een beter beheer en rapportering van de energiekosten van uw gebouwen? U wenst uw gebouwen uit te rusten met efficiëntere en/of hernieuwbare energieproductie?

Ons engagement is om deze services en producten aan te bieden en ons enkel terug te betalen op de gerealiseerde energiebesparingen.

go4green geeft steeds de keuze aan de beheerder om ofwel zelf de investering te doen, waarbij onze gratis studie kan gebruikt worden om de beslissing te funderen, of om de investering door ons te laten financieren en beheren.

Met go4green als derde partij investeerder heeft u de zekerheid dat uw gebouwen energiebesparingen zullen realiseren. go4green verkoopt de geproduceerde energie steeds aan een lagere prijs dan de huidige energieprijs.

Scholen

U bent beheerder van een school? U zoekt naar oplossingen om het comfort van de leerlingen en leerkrachten te verbeteren en wenst terzelfdertijd de energiekosten naar omlaag te brengen? U wenst enkel de lokalen te verwarmen op comforttemperatuur wanneer ze in gebruik zijn?

U wenst een beter beheer en rapportering van de energiekosten van uw gebouwen? U wenst uw gebouwen uit te rusten met efficiëntere en/of hernieuwbare energieproductie?

Ons engagement is om deze services en producten aan te bieden en ons enkel terug te betalen op de gerealiseerde energiebesparingen.

go4green geeft steeds de keuze aan de beheerder om ofwel zelf de investering te doen, waarbij onze gratis studie kan gebruikt worden om de beslissing te funderen, of om de investering door ons te laten financieren en beheren.

Met go4green als derde partij investeerder heeft u de zekerheid dat uw gebouwen energiebesparingen zullen realiseren. go4green verkoopt de geproduceerde energie steeds aan een lagere prijs dan de huidige energieprijs.

Andere openbare gebouwen

U bent beheerder van een openbaar gebouw of een groep openbare gebouwen? U zoekt naar oplossingen om de energiekosten naar omlaag te brengen en terzelfdertijd het comfort van de gebruikers te garanderen? U wenst een beter beheer en rapportering van de energiekosten van uw gebouwen? U wenst uw gebouwen uit te rusten met efficiëntere en/of hernieuwbare energieproductie?

Ons engagement is om deze services en producten aan te bieden en ons enkel terug te betalen op de gerealiseerde energiebesparingen.

go4green geeft steeds de keuze aan de beheerder om ofwel zelf de investering te doen, waarbij onze gratis studie kan gebruikt worden om de beslissing te funderen, of om de investering door ons te laten financieren en beheren.

Met go4green als derde partij investeerder heeft u de zekerheid dat uw gebouwen energiebesparingen zullen realiseren. go4green verkoopt de geproduceerde energie steeds aan een lagere prijs dan de huidige energieprijs.

Meer details over onze energieoplossingen vindt u hier.

Contacteer ons voor meer details !